Stichting Thurs Events

Thurs Events RuneStichting Thurs Events organiseert historische evenementen en biedt ook groepen reenactors die de geschiedenis laten herleven. Reenactment kan gezien worden als het demonstreren van het leven, zoals men uit overlevering en geschiedschrijving denkt te weten. Thurs Events baseert zich daarbij op wetenschappelijk onderzoek en historisch verantwoorde bronnen. Maar ook op overlevering, vertellingen, creativiteit en gezond verstand.

Thurs Events leden delen hun kennis en kunde. Zij zijn een moderne gemeenschap met diepe wortels in het rijke en welhaast vergeten historisch erfgoed van Noord- en West-Europa, welke het waard is om gekend en uitgedragen te worden.

De Thurs Event leden zorgen voor zowel entertainment als cultuureducatie. Dit wordt gerealiseerd door hun kennis van historie, een breed aanbod van ambachten, hun krijgskunde en vechttechnieken, wijsheid en waarden in te zetten.

Levende geschiedenis dus op evenementen of op scholen. Bezoekers van evenementen en schoolkinderen nemen we mee terug in de tijd.

De rune Thurs

Thurs RuneFuthorc AnglosaxonrunesThurs (“th”) is de 3de rune uit de Futhorc, de Oud Engels en Oud Friese schrifttekens of runestaven (5de t/m 11de eeuw). De Futhorc wordt ook wel het Anglo-Frisian schrift genoemd. Thurs ("th") is tevens de 3e rune van zowel de Oude als de Jonge Futhark.

rose thorns 1658234 1920 1Thurs wordt ook  wel gespeld als Thurisaz, Thuris, Thurisar, Thauris, Thytm of Thorn. Het is de rune die symbool staat voor de doorn, die de roos beschermt. De letterlijk betekenis van Thurs is dan ook Doorn.

In alle vertalingen van de runenverzen die Odin verkreeg en de liederen die hieruit voortkwamen, is Thurs de rune die beschermt en verdedigt. Het is de rune die gaat over pure en oeroude kracht zoals alleen de natuur die voortbrengt.

Het is de rune van de Thurs, van de Reuzen, die een grote rol spelen in de verhalen en vertellingen van Noord- en West-Europa, thuis van de Goten, Noren, Denen, Kelten, Friezen, Saksen en Germanen.

Thurs is tevens de rune van Thor, god van Donder en Bliksem. Thor staat voor verdediging en kracht, verwoesting en regeneratie. Thor is niet vergeten in Noord- en West-Europa. Er is zelfs een dag van de week naar hem genoemd; Donderdag, Thursday en Donnerstag om er een paar te noemen.

Thurs herinnert ons eraan dat dat wij bereid moeten zijn te verdedigen wat ons lief is.

Eventagenda Button

Zoeken & Vinden